Logo
 
   
Frauenhaus Kreis Plön e. V.
Tel. 04342 - 82616
Fax 04342 - 82811  
   
   
English Polski Kurdi Français
Espaňol Türkçe

عربي

Руссĸиӣ
 
 
Aktuelles
Projekt
Förderverein
Der Weg zu uns
Leben im Frauenhaus
Kinder im Frauenhaus
Haustiere
Gewaltschutzgesetz
Adressen und Links
Kontakt/Impressum
Home
checkliste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ûn bêxer hatîn lê ser rûbele mala jina hêla başarê Plönê!

Êm kesekû lê wêderê dîxazîn jîbo bîryarê te û jîbo alikarîyê te bîkîn û jîbo wê dera rê nişan bîkîn.

Eger kû tu lî alîyê zêlamê tê û heval û jî hêla malbata zêlamê tê û cinarê te û jî hêla lawê tê û jî hêla mîrofê dên xwe bê bedenî û bê ruhî xêrabîyê bêbînî ya jî tû lê alîyê wan te gefandînê, ev gelek caran zehvf zore kû tû lê vî rewşa zordarîyê derkevi. Tu û zarokê te û hûn dêkarên bêhewre bênîn werên cem me mala jina.

Gelek zahvf wecê zorkarîyê hêye:
Lêxîstina bê şexam ( Sîle), bê zor bê jinêre rakefe, bê zordest bavije namusê, kêmanî, nebaşî, bê zordestî lê malde serde derî qevaltkîrîn( Kîlîtkîrîn) û bêdîzika telefonê gêhörtandîn kîrîn û gelek zahvf dûrûmê dênî ji henê.

Caxa jinek zorkarîyê hestkirin bêke, êv jin xwe le bên zorbazîtiya zordestiyê de xwe dîbîne!

Hemî jin û zarokê xwe jî hemî cîhanê devlatan karên werên mal jina û lî wîrê bîmînîn. (Lawik heya 14´de salî karî bê xwera bînî) Jinê seket hercar bêxêr hatîn û karîn werên cem me mala jina.

Eger heyvanê te hebên wecaxê em karîn bê ser şorê hewdûnê lêhewbêkîn û te karî heywanê xwe bêxwere bînî.

lê mala jina bîmîni, belaşe. Yanî ne hewceyî tû perakî ya dîştkî bêdî.

Rêwşa rêya mala jina:

Eger te bêxazî werî mala jina, telefunî me bêke, emê werîn te lê ciyê dera bênişan û te bînîn mala jina.Em jibo menfeeta te û jibo alikarîya te dêxebêtên. Eger ku mümkûna te hebe, tîştê xwe û evrakê xweyê mûhim jî xewera bîne.

Mala jina ne weka rêwşa nîvisxanêye. Hema şertek heye, gere tu lê zaroki xwe û lê xwe bênirî, yani gere tu nanê xwe û nanê zarokî xwe cêkî û xebata xwe û zarokî xwe bêkî.

Eger tu nexazî werî mala jina, tu karî jibo rê nişanê telefunî me bêkî, emê jitêr rê nişanê bêdên.

Nîmra telefûna me: 04342- 822616 Tu karî ji mera bê roj û şev telefûnî me bêkî!

Eger ku mümkûna te hebe, tîştê xwe û evrakê xweyê mühîm bêhewra bêxwera bîne.
( Eger ku mümkûna te tûnebe tîştê xwe û evrakê xwe bêxera bînê, tu karî bêtîşt û bê evraka ji werî cem me mala jina.)

Çeka lîsta tîşta:

- Pasaport, nufûs cüzdan
- Belga nexeşiyê
- Pere, cüzdanê pera
- Zobûnname ( belga zewacê)
- Tîştê xwe, yanî kincê xwe û tîşte pakîjiya can û bedena te

Çeka lîsta jibo zarokê te:
- Belga roja hatîye dûnyayê
- Pasaport û cüzdanê zarok, nîmra belga perê zaroka
- deftera aşiyê jîbo doktor, tîştê mektebê û deftera mûhane jîbo doktor.